วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ครูให้ทำงานเยอะ


วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553 ชั้นป.2 เรียนโครงงานตอนบ่ายโมง หลังจากได้หัวข้อโครงงานแล้ว วันนี้ทุกคน จะได้ช่วยกันรวบรวมเนื้อหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ จัดกลุ่มเนื้อหาหลักที่ทุกคนสนใจ นักเรียนช่วยกันคิด ช่วยกันรวม ส่วนครูทำหน้าที่เขียนลงบนกระดานให้ (Blackboard Share) วันนี้เด็กๆ ร่วมมือกันดีมาก ได้เนื้อหาที่จะเรียนเยอะ ครูต้องเขียนให้จนล้นกระดาน หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนจึงเขียนเนื้อหาที่ช่วยกันรวบรวมลงสมุดตนเอง โดยกำหนดเวลา 40 นาที เมื่อเสร็จแล้วทุกคนจะต้องสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 2 สัปดาห์พร้อมกัน เพราะเพิ่งได้หัวข้อที่จะเรียน และเหตุก็เกิดขึ้น พี่อังอัง : ครูแป้งขาเขียนบนกระดานเสร็จแล้วทำสรุปสัปดาห์เลยหรือค่ะ
ครูแป้ง : ใช่ค่ะ
พี่อังอัง : หนูว่าแล้วว่าวันนี้ต้องได้สรุปสัปดาห์
ครูแป้ง : ทำไมล่ะคะ

พี่อังอัง : ก็เรายังไม่ได้สรุปสักสัปดาห์เลยนี่คะ / ระหว่างนั้นพี่คิมก็จดงานบนกระดานเสร็จ และเดินมาส่งงานพร้อมรับงานสรุปสัปดาห์และนั่งลงข้างๆครู

พี่คิม : ครูแป้งครับ ทำสองสัปดาห์เลยเหรอครับ (ถามยิ้มๆ)

ครูแป้ง : ครับ...พี่คิมทบทวนดูนะคะสัปดาห็ไหนทำอะไรบ้าง ดูจากรูปก็ได้ค่ะ

พี่คิม : สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่เท่าไหร่ครับครูแป้ง
ครูแป้ง : สัปดาห์ที่ 3 ค่ะ ทำไมหรือครับ

พี่คิม : (ก่อนตอบพี่คิมอมยิ้มมองหน้าครู) ถ้าสรุปสัปดาห์ที่3 ผมจะเขียนว่าสัปดาห์นี้ครูแป้งให้ทำงานเยอะแล้วก็ ...จบเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น